Đặt hàng
Ngữ văn 8
Tình trạng : còn hàng
Đơn vị tính : chiếc
Giá : 90000 VNĐ
Liên hệ : 0967.784.299
Số lượng :
Lượt xem: 453
  • Chi tiết sản phẩm
  • Nhận xét - đánh giá
  • Bình chọn

STT

Bài/Tiết

Nội dung

1

Bổ trợ trình bày nội dung một đoạn văn

2

Chương trình địa phương (phần văn)

3

3

Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

4

5,6

Trong lòng mẹ

5

13,14

Lão Hạc

6

15

Từ tượng hình. Từ tượng thanh

7

22

Cô bé bán diêm

8

25,26

Đánh nhau với cối xay gió

9

27

Tình thái từ

10

29

Chiếc lá cuối cùng

11

33,34

Hai cây phong

12

37

Nói quá

13

38

Ôn tập truyện kí Việt Nam

14

39

Thông tin về ngày trái đất

15

40

Nói giảm, nói tránh

16

43

Câu ghép (Tiết 1)

17

44

Tìm hiểu chung về văn thuyết minh

18

45

Ôn dịch thuốc lá

19

46

Câu ghép (TT)

20

49

Bài toán dân số

21

52

Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

22

58

Đập đá ở Côn Lôn

23

59

Ôn luyện dấu câu

24

61

Thuyết minh về thể loại văn học

25

62

Muốn làm thằng Cuội

26

63

Ôn tập Tiếng Việt

27

65

Ông đồ

28

73,74

Nhớ rừng

29

74

Nhớ rừng (Tiết 2)

30

77

Quê hương

31

78

Khi con tu hú

32

79

Câu nghi vấn

33

81

Tức cảnh Pác Bó

34

84

Ôn tập về văn bản thuyết minh

35

86

Câu cảm thán

36

90

Chiếu dời đô

37

93

Hịch tướng sĩ

38

95

Hành động nói

39

97

Nước Đại Việt ta

40

99

Ôn tập về luận điểm

41

105

Thuế máu

42

107

Hội thoại

43

112

Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận

44

117,118

Ông Giuốc đanh mặc lễ phục

45

121

Chương trình địa phương (phần văn)

46

122

Chữa lỗi diễn đạt (lỗi logic)

47

122

Chữa lỗi diễn đạt (lỗi logic)

48

125

Tổng kết phần vănImage Heading

Although ...


Image Heading

Although starting ...

Sản phẩm khác