Đặt hàng
Hóa học 8
Tình trạng : còn hàng
Đơn vị tính : chiếc
Giá : 90000 VNĐ
Liên hệ : 0967.784.299
Số lượng :
Lượt xem: 386
  • Chi tiết sản phẩm
  • Nhận xét - đánh giá
  • Bình chọn

STT

Bài

Nội dung

1

1

Mở đầu môn hóa học

2

2

Chất

3

5

Nguyên tố hóa học (tiết 1)

4

5

Nguyên tố hóa học (tiết 2)

5

6

Đơn chất và hợp chất. Phân tử (tiết 1)

6

6

Đơn chất và hợp chất. Phân tử (tiết 2)

7

10

Hóa trị

8

12

Sự biến đổi của chất

9

13

Phản ứng hóa học

10

15

Định luật bảo toàn khối lượng

11

16

Phương trình hóa học (tiết 1)

12

16

Phương trình hóa học (tiết 2)

13

18

Mol

14

19

Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

15

20

Tỉ khối chất khí

16

21

Tính theo công thức hoá học

17

24

Tính chất của oxi

18

25

Sự oxi hoá. Phản ứng hoá hợp. Ứng dụng của oxi

19

27

Điều chế oxi. Phản ứng phân huỷ (1)

20

27

Điều chế oxi. Phản ứng phân huỷ (2)

21

28

Không khí. Sự cháy (tiết 1)

22

28

Không khí. Sự cháy (tiết 2)

23

31

Tính chất. Ứng dụng của hiđro

24

32

Phản ứng oxi hoá - khử

25

33

Điều chế hiđro. Phản ứng thế

26

35

Bài thực hành 5

27

36

Nước

28

37

Axit - Bazơ - Muối

29

39

Bài thực hành 6

30

40

Dung dịch

31

41

Độ tan của một chất trong nước

32

42

Nồng độ dung dịch (tiết 1)

33

42

Nồng độ dung dịch (tiết 2)

34

43

Pha chế dung dịchImage Heading

Although ...


Image Heading

Although starting ...

Sản phẩm khác