Đặt hàng
Giáo dục công dân 9
Tình trạng : còn hàng
Đơn vị tính : chiếc
Giá : 90000 VNĐ
Liên hệ : 0967.784.299
Số lượng :
Lượt xem: 473
  • Chi tiết sản phẩm
  • Nhận xét - đánh giá
  • Bình chọn

STT

Bài/Tiết

Nội dung

1

 

HĐ GDNGLL Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

2

 

HĐ GDNGLL Chào mừng ngày thành lập Đoàn

3

 

HĐ GDNGLL Hồ Chí Minh - tấm gương ý chí và nghị lực

4

 

HĐ GDNGLL Hội vui học tập khối 9

5

 

Ngoại khóa An toàn giao thông

6

 

Ngoại khóa Chủ điểm: Hòa bình và hữu nghị

7

4

Dân chủ và kỉ luật

8

5

Bảo vệ hòa bình

9

8

Hợp tác cùng phát triển

10

7

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

11

11

Năng động, sáng tạo - Tiết 1

12

12

Năng động, sáng tạo - Tiết 2

13

13

Làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả

14

14

Lý tưởng sống của thanh niên - Tiết 1

15

17

Ôn tập học kì I

16

19

Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước - Tiết 1

17

21

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân - Tiết 2

18

23

Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

19

24

Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

20

25

Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

21

27

Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân - Tiết 1

22

28

Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân - Tiết 2

23

29

Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân (1)

24

29

Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân (2)

25

31

Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc (1)

26

31

Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc (2)

27

32

Sống có đạo đức và tuân theo pháp luậtImage Heading

Although ...


Image Heading

Although starting ...

Sản phẩm khác