Đặt hàng
Địa lý 9
Tình trạng : còn hàng
Đơn vị tính : chiếc
Giá : 90000 VNĐ
Liên hệ : 0967.784.299
Số lượng :
Lượt xem: 373
  • Chi tiết sản phẩm
  • Nhận xét - đánh giá
  • Bình chọn

STT

Bài

Nội dung

1

1

Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

2

4

Lao động và việc làm chất lượng cuộc sống

3

6

Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

4

8

Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

5

9

Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp thủy sản

6

12

Sự phát triển và phân bố công nghiệp

7

13

Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố dịch vụ

8

14

Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

9

15

Thương mại và du lịch

10

16

Thực hành vẽ biểu đồ về thay đổi cơ cấu kinh tế

11

17

Vùng trung du và miền núi Bắc bộ

12

18

Vùng trung du và miền núi Bắc bộ (Tiếp theo)

13

19

Thực hành

14

20

Vùng đồng bằng Sông Hồng

15

21

Vùng đồng bằng Sông Hồng (Tiếp theo)

16

23

Bắc Trung Bộ (Tiết 1)

17

24

Bắc Trung Bộ (Tiết 2)

18

25

Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

19

31

Vùng Đông Nam Bộ

20

32

Vùng Đông Nam Bộ (Tiếp theo)

21

33

Vùng Đông Nam Bộ (Tiêp theo)

22

35

Vùng đồng bằng Sông Cửu Long

23

36

Vùng đồng bằng Sông Cửu Long (Tiếp theo)

24

38

Phát triển tổng hợp kinh tế và tài nguyên môi trường biển đảo (Tiết 1)

25

39

Phát triển tổng hợp kinh tế và tài nguyên môi trường biển đảo (Tiết 2)

26

40

Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế các đảo ven bờ và tìm hểu về ngành công nghiệp dầu khíImage Heading

Although ...


Image Heading

Although starting ...

Sản phẩm khác