Đặt hàng
Địa lý 12
Quy cách : đĩa CD
Tình trạng : còn hàng
Đơn vị tính : chiếc
Giá : 120000 VNĐ
Liên hệ : 0967.784.299
Số lượng :
 • Chi tiết sản phẩm
 • Nhận xét - đánh giá
 • Bình chọn

 

STT
Bài/Tiết
Nội dung
1         
Tiết 2
Vị trí địa lý- Phạm vi lãnh thổ
2         
Tiết 5
Lịch sử hình thành lãnh thổ Việt Nam
3         
Tiết 6
Đất nước nhiều đồi núi 1
4         
Tiết 6
Đất nước nhiều đồi núi 2
5         
Tiết 9
Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
6         
Tiết 11
Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
7         
Tiết 12
Thiên nhiên phân hóa đa dạng
8         
Tiết 16
Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai 1
9         
Tiết 16
Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai 2
10     
Tiết 19
Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta
11     
Tiết 20
Lao động và việc làm
12     
Tiết 23
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
13     
Tiết 26
Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu nghành chồng trọt
14     
Tiết 27
Vấn đề phát triển thủy sản và lâm nghiệp
15     
Tiết 29
Cơ cấu nghành công nghiệp
16     
Tiết 31
Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp 1
17     
Tiết 31
Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp 2
18     
Tiết 33
Vấn đề phát triển giao thông vận tải và thông tin liên lạc
19     
Tiết 34
Vấn đề phát triển du lịch
20     
Tiết 36
Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
21     
Tiết 38
Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo nghành ở Đồng bằng Sông Hồng
22     
Tiết 42
Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên 1
23     
Tiết 42
Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên 2
24     
Tiết 43
Thực hành
25     
Tiết 46
Đồng bằng sông Cửu Long
26     
Tiết 47
Vấn đề phát triển kinh tế biển đảo an ninh quốc phòng
27     
 
Ngoại khóa: Vui để học Địa lý lớp 12


Image Heading

Although ...


Image Heading

Although starting ...

Sản phẩm khác
 • Công nghệ 12
  120000 VND
  Số lượng :
 • GDCD 12
  120000 VND
  Số lượng :
 • Địa lý 12
  120000 VND
  Số lượng :
 • Lịch sử 12
  120000 VND
  Số lượng :
 • Sinh học 12
  120000 VND
  Số lượng :
 • Hóa học 12
  120000 VND
  Số lượng :
 • Vật lý 12
  120000 VND
  Số lượng :
 • Tiếng Anh 12
  120000 VND
  Số lượng :
 • Ngữ văn 12
  120000 VND
  Số lượng :
 • Toan 12
  120000 VND
  Số lượng :