Đặt hàng
Địa lý 11
Quy cách : đĩa CD
Tình trạng : còn hàng
Đơn vị tính : chiếc
Giá : 120000 VNĐ
Liên hệ : 0967.784.299
Số lượng :
  • Chi tiết sản phẩm
  • Nhận xét - đánh giá
  • Bình chọn

 

STT
Bài/Tiết
Nội dung
1         
Tiết 1
Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế, xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ
2         
Tiết 3
Một số vấn đề mang tính toàn cầu
3         
Tiết 5
Một số vấn đề của Châu Phi 1
4         
Tiết 5
Một số vấn đề của Châu Phi 2
5         
Tiết 5
Một số vấn đề của Châu Phi 3
6         
Tiết 6
Một số vấn đề của Mỹ La Tinh
7         
Tiết 7
Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á
8         
Tiết 9
Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ 1
9         
Tiết 10
Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ 2
10     
Tiết 11
Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kỳ
11     
Tiết 12
Liên minh Châu Âu 1
12     
Tiết 13
Liên minh Châu Âu 2
13     
Tiết 14
Thực hành: Tìm hiểu về Liên minh Châu Âu
14     
Tiết 15
Cộng hòa liên bang Đức 1
15     
Tiết 15
Cộng hòa liên bang Đức 2
16     
Tiết 16
Tự nhiên dân cư xã hội Liên bang Nga 1
17     
Tiết 16
Tự nhiên dân cư xã hội Liên bang Nga 2
18     
Tiết 19
Kinh tế Liên bang Nga
19     
Tiết 21
Nhật Bản 1
20     
Tiết 21
Nhật Bản 2
21     
Tiết 24
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 1
22     
Tiết 25
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 2
23     
Tiết 26
Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc
24     
Tiết 28
Khu vực Đông Nam Á
25     
Tiết 30
Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
26     
Tiết 32
Australia


Image Heading

Although ...


Image Heading

Although starting ...

Sản phẩm khác