Đặt hàng
Công nghệ 7
Quy cách : đĩa CD
Tình trạng : còn hàng
Đơn vị tính : chiếc
Giá : 120000 VNĐ
Liên hệ : 0967.784.299
Số lượng :
  • Chi tiết sản phẩm
  • Nhận xét - đánh giá
  • Bình chọn
STT TIẾT NỘI DUNG
1 6 Bài 7. Tác dụng của phân bón trong trồng trọt.
2 10 Bài 11. Sâu, bệnh hại cây trồng
3 11 Bài 12. Phòng trừ sâu bệnh hại.
4 14 Bài 15. Làm đất và bón lót.
5 17 Bài 19. Các biện pháp chăm sóc cây giống.
6 18 Bài 20. Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản. 
7 21 Bài 23. Làm đất gieo ươm cây rừng.
8 22 Bài 24. Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng.
9 24 Bài 26 & 27. Trồng cây rừng - Chăm sóc cây rừng sau khi trồng.
10 25 Bài 28. Khai thác rừng.
11 29 Bài 22. Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng.
12 30 Bài 30. Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi.
13 31 Bài 33. Một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi.
14 34 Bài 37 & 38. Thức ăn vật nuôi - Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi.
15 35 Bài 39. Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi.
16 36 Bài 40. Sản xuất thức ăn vật nuôi.
17 43 Bài 47. Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi.
18 46 Bài 50. Môi trường nuôi thủy sản.
19 51 Bài 56. Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản.


Image Heading

Although ...


Image Heading

Although starting ...

Sản phẩm khác