Đặt hàng
Công nghệ 10
Quy cách : đĩa CD
Tình trạng : còn hàng
Đơn vị tính : chiếc
Giá : 120000 VNĐ
Liên hệ : 0967.784.299
Số lượng :
  • Chi tiết sản phẩm
  • Nhận xét - đánh giá
  • Bình chọn

 

STT
Bài
Nội dung
1         
Bài 3+4
Sản xuất giống cây trồng
2         
Bài 6
Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp
3         
Bài 7
Một số tính chất của đất trồng
4         
Bài 9
Một số biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xám màu
5         
Bài 10
Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn
6         
Bài 12
Đặc điểm, tính chất. Kỹ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường
7         
Bài 13
Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón
8         
Bài 14
Thực hành: Trồng cây trong dung dịch
9         
Bài 15
Điều kiện phát sinh phát triển sâu bệnh hại cây trồng
10     
Bài 20
Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật
11     
Bài 22
Quy luật sinh trưởng phát dục của vật nuôi
12     
Bài 23
Chọn lọc giống vật nuôi
13     
Bài 25
Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản
14     
Bài 26
Sản xuất giống trong chăn nuôi và thủy sản
15     
Bài 28
Nhu cầu dinh dưỡng cho vật nuôi
16     
Bài 29
Sản xuất thức ăn vật nuôi
17     
Bài 30
Thực hành: Phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi
18     
Bài 31
Thực hành: Nuôi thủy sản
19     
Bài 34
Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thủy sản
20     
Bài 35
Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh ở vật nuôi
21     
Bài 38
Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vắc xin và thuốc kháng sinh
22     
Bài 41
Bảo quản hạt, củ làm giống
23     
Bài 42
Bảo quản và chế biến lương thực thực phẩm
24     
Bài 43
Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá
25     
Bài 48
Chế biến sản phẩm cây công nghiệp
26     
Bài 53
Lập kế hoạch kinh doanh


Image Heading

Although ...


Image Heading

Although starting ...

Sản phẩm khác