Đặt hàng
Thông tin

1. Khái niệm về “Thư viện tư liệu hỗ trợ dạy học”      Thư viện tư liệu hỗ trợ dạy học là một hệ thống các dữ liệu multimedia bao gồm: các đoạn chương trình mô phỏng, các hình ảnh, đoạn phim, âm thanh... với nội dung thể hiện những phần nhỏ kiến thức trong các bài học. Các dữ liệu này sẽ...

Đọc tiếp