Đặt hàng
Thông tin

Ưu điểm của bài giảng dạng flash là ở hầu như tất cả các máy tính đều có thể sử dụng được, không yêu cầu máy tính phải cài đặt PowerPoint. Các bước sử dụng như sau

Đọc tiếp