Đặt hàng
Tin tức

                Các phần mềm tập huấn năm 2017. Bên dưới là các link tải phần mềm phục vụ các khóa tập huấn dành cho giáo viên do thầy giáo Nguyễn Lương Hùng nghiên cứu, xây dựng và viết giáo trình. Các thầy cô có thể tải về bằng cách nhấn vào dòng "Nhấn vào đây để tải về!" sau khi tải về, giải nén rồi đọc tài liệu đính kèm trong gói để cài đặt và sử dụng.

Mọi thông tin, thắc mắc liên hệ:  Thầy giáo Nguyễn Lương Hùng: 

                                                                                         Điện thoại: 0974784299, E-mail: nguyenluonghung@violet.vn

THỨ TỰ TÊN PHẦN MỀM LINK TẢI VỀ GHI CHÚ
01 Phần mềm cắt ghép phim... Camtasia Studio 8.1  Nhấn vào đây để tải về! Gồm key và giáo trình
       
02 Phần mềm Ispring suite 7.0 làm bài giảng E-learning Nhấn vào đây để tải về! Bản đủ + Giáo trình
       
03 Phần mềm Ispring suite 8.1 làm bài giảng E-learning Nhần vào đây để tải về! Bản đầy đủ + giáo trình
       
04 Các file minh họa dạng ảnh, phim, âm thanh..... Nhấn vào đây để tải về Dùng thực hành tập huấn
       
05 Phần mềm Violet 1.9  Nhấn vào đây để tải về! Bản dùng thử
       
06 Phần mềm Imindmap 8.1 vẽ sơ đồ tư duy Nhấn vào đây để tải về! Bản đầy đủ + Giáo trình
       
07 Phần mềm Adobe Presenter 11 Nhấn vào đây để tải vê! Bản đầy đủ + Giáo trình
       
08 Phần mềm hỗ trợ: ghi đĩa, tải phim, đổi đuôi phim.... Nhấn vào đây để tải về! Bộ cài đủ + Giáo trình
       
09 Phần mềm Flash Player khắc phục lỗi  E_learning Nhấn vào đây để tải về! 3 Win 8 trở xuống
       

 

Các tin cùng chủ đề
Các tin liên quan