Đặt hàng
Giáo dục công dân 8
Quy cách : đĩa CD
Tình trạng : còn hàng
Đơn vị tính : chiếc
Giá : 120000 VNĐ
Liên hệ : 0967.784.299
Số lượng :
  • Chi tiết sản phẩm
  • Nhận xét - đánh giá
  • Bình chọn

STT

Bài/Tiết

Nội dung

1

Chuyên đề: Bác Hồ là tấm gương sáng về Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư

2

Chuyên đề: Năm điều Bác Hồ dạy học sinh

3

HĐ GDNGLL Tìm hiểu về quân đội nhân dân Việt Nam

4

HĐ GDNGLL Chủ điểm tháng 3 (1)

5

HĐ GDNGLL Chủ điểm tháng 3 (2)

6

HĐ GDNGLL Chủ điểm tháng 4: Hòa bình và hữu nghị

7

HĐ GDNGLL Chủ điểm: Uống nước nhớ nguồn

8

HĐ GDNGLL Tìm hiểu về Đảng cộng sản Việt Nam

9

6

Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

10

8

Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

11

10

Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư (1)

12

10

Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư (2)

13

11

Tự lập

14

12

Lao động tự giác và sáng tạo - Tiết 1

15

13

Lao động tự giác và sáng tạo - Tiết 2

16

14

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình - Tiết 1

17

15

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình - Tiết 2

18

17

Ôn tập học kì I

19

19

Phòng chống tệ nạn xã hội

20

21

Phòng chống HIV/AIDS

21

22

Phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại

22

23

Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

23

24

Nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng

24

24

Nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng

25

25

Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

26

27

Quyền tự do ngôn luận

27

30

Pháp luật nước cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - Tiết 1

28

32

Thực hành, ngoại khóaImage Heading

Although ...


Image Heading

Although starting ...

Sản phẩm khác