Đặt hàng

Để phục vụ nhu cầu về sử dụng phần mềm hỗ trợ dạy học cho các môn văn hóa trên lớp, công ty chúng tôi mở các khóa đào tạo cho các đối tượng là giáo viên Tin học hoặc những người qua trình độ tin học căn bản, nghĩa là đã sử dụng thành thạo máy tính, các phần mềm văn phòng và phần mềm Powerpoint. 

Các tin cùng chủ đề
Các tin liên quan