Đặt hàng
Thông tin

  Giai đoạn 1: Thu thập thông tin khách hàng: - Tìm hiểu yêu cầu thực tế của khách hàng. - Xác nhận các yêu cầu của khách hàng về Website và các thông tin khách hàng cung cấp.   Giai đoạn 2: Giai đoạn phân tích và thiết kế, định hướng: - Dựa...

Đọc tiếp